Projecten

  • Alles
  • Cultuur
  • Duurzaamheid
  • Economie, toerisme en ruimte
  • Gezondheid en sport
  • Onderwijs
  • Participatie
  • Wonen & leefbaarheid

Stimuleren van kleinschalige energie-initiatieven

Via bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken geven we informatie en advies over duurzame energie. De focus ligt hierbij op het plaatsen van zonnepanelen op daken en…

Masterplan Orvelte

Samen met inwoners, ondernemers en stichting Het Drentse Landschap werken we samen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in Orvelte te verbeteren…

Vakantieparken toekomstbestendig maken

Met de pilot ‘Vitale vakantieparken’ helpen we mee om de vakantieparken Hart van Drenthe in Zwiggelte en De Hullen in Drijber toekomstbestendig te maken.

Woningbouw

We hebben samen met woningbouwverenigingen en marktpartijen gezorgd voor nieuwe woningen voor starters, gezinnen en ouderen.

Ruimte voor ondernemers

We helpen actief onze ondernemers, zoals met het vinden van beschikbare kavels op bedrijventerreinen. Het ondersteunen van het MKB heeft daarbij onze prioriteit.

Vernieuwd centrum Westerbork

In samenwerking met het dorp, de ondernemers en belangenverenigingen is een grootschalige verbetering gerealiseerd van de oost-west…

Vernieuwd centrum Beilen

We hebben groot onderhoud uitgevoerd in het centrum van Beilen: meer groen en nieuwe bestrating. Daarnaast hebben we subsidies verstrekt om leegstand…

Eerste deel Wandelknooppuntennetwerk

Samen met Recreatieschap Drenthe, de Provincie Drenthe en vrijwilligers hebben we het eerste gedeelte van het Wandelknooppuntennetwerk gerealiseerd.

Website toegankelijker maken

We hebben ervoor gezorgd dat onze gemeentewebsite beantwoordt aan de digitoegankelijkheidseisen. Dit betekent dat de website ook toegankelijk is voor mensen…

Leer-werkbedrijf Stark

In 2019 hebben we samen met Hoogeveen en De Wolden Stark opgericht, als opvolger van Alescon. Met Stark helpen we mensen die op de gewone arbeidsmarkt…

Een Jeugdlintje voor betrokken jongeren

We waarderen onze jongeren die zich op speciale wijze inzetten voor de samenleving. Om hen in het zonnetje te zetten reiken we elk jaar…

App Wim en Eva

We hebben een telefoonnummer beschikbaar gesteld voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die door corona problemen of vragen hebben over werk…

Dementievriendelijke gemeente

Midden-Drenthe is sinds 2018 officieel Dementievriendelijke Gemeente. We maken dementie bespreekbaar…

Eén tegen eenzaamheid

Samen met Welzijnswerk Midden-Drenthe doen we er alles aan om eenzaamheid onder onze inwoners te bestrijden. Dit doen we in lijn met het landelijke initiatief ‘Eén tegen Eenzaamheid’.

75 jaar bevrijding!

Ondanks strenge maatregelen is er op verschillende manieren stil gestaan bij 75 jaar bevrijding. We hebben bijvoorbeeld een stuk meegefietst met studenten en begeleiders…

Culturele gemeente

In 2019 en 2020 waren we Culturele Gemeente van Drenthe. We hebben onze inwoners extra laten genieten van het mooie dat cultuur biedt. Dit sluit aan bij onze koers ‘Iedereen verdient…

Sporthart Westerbork

Op initiatief van sportverenigingen is Sporthart Westerbork ontstaan. Daardoor worden verschillende sporten op één locatie beoefend en…

Met elkaar bewegen naar een gezonde toekomst

We bieden iedereen een goede start voor een gezond en gelukkig leven. Bijvoorbeeld door sportbonnen beschikbaar te stellen aan gezinnen die het financieel lastig hebben.

Vakleerkrachten op alle basisscholen

Samen met de scholen hebben we gezorgd voor vakdocenten lichamelijke opvoeding op alle basisscholen. Met ondersteuning vanuit het team Gezond in Midden-Drenthe.

Behoud kinderopvang en basisschool in de Broekstreek en Witteveen

In goede samenwerking met de dorpen en het onderwijs is Integraal Kindcentrum (IKC) De Wenteling een streek IKC geworden.

Harm Smeenge school gerenoveerd

Dankzij een investering van 1,2 miljoen euro is het IKC Harm Smeenge gerenoveerd. Daardoor is het gebouw voor de komende 18 jaar multifunctioneel inzetbaar.

Ontmoeten, spelen, leren en bewegen onder één dak

Wij hebben samen met CKC Drenthe en Kits Primair een Integraal Huisvesting Plan opgesteld. Dit vormt een stevige basis voor goede huisvesting.

Bibliotheek en onderwijs

Lezen is enorm belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom stimuleren wij de samenwerking tussen scholen en bibliotheken.

Zonnepark Leemdijk

We hebben groene energie ter beschikking gesteld aan onze inwoners. Zonnepark Leemdijk kan groene energie leveren aan 2000 huishoudens.

Verduurzaming sportaccommodaties

Alle buitensportaccommodaties zijn verduurzaamd met led veldverlichting. Een sportvereniging kan veel besparen!

Lokaal duurzame energie

We laten onze inwoners en ondernemers profiteren van de opbrengsten uit duurzame energieopwekking. Onze visie is met elkaar, lokaal en voor iedereen betaalbaar…

Dienstverlening die klaar is voor de toekomst!

Onze dienstverlening maken we klaar voor de toekomst, zodat wij inwoners op een manier kunnen bedienen die past bij hun behoefte, de huidige tijd en de toekomst.

Lievingerveld

Met Lievingerveld zijn we een uniek experiment aangegaan, waarin natuurontwikkeling en wonen samenvloeien. De animo voor een woning op Lievingerveld is erg groot.

Col du VAM

Midden-Drenthe staat dankzij Col du VAM op de kaart als unieke fietslocatie, met verschillende nationale en internationale fietswedstrijden, zoals het NK Wielrennen en EK Veldrijden.

Welkomstborden

Midden-Drenthe is een ideale uitvalsbasis om Drenthe en het Noorden (verder) te leren kennen. Door onze centrale ligging vind je op steenworp afstand unieke locaties.

Nieuwbouw Volta

We hebben een schitterend nieuw schoolgebouw voor Voortgezet Onderwijs: Volta in Beilen. Daarin wordt ook de samenwerking tussen het Vincent van Gogh en Dr. Nassau zichtbaar.