Vakantieparken toekomstbestendig maken

Met de pilot ‘Vitale vakantieparken’ helpen we mee om de vakantieparken Hart van Drenthe in Zwiggelte en De Hullen in Drijber toekomstbestendig te maken. De resultaten gaan we ook gebruiken voor de andere vakantieparken in onze gemeente.

Aantrekkelijke vakantieparken

Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische factoren binnen onze gemeente. Toeristen, ook die op vakantieparken, zorgen voor inkomsten en werkgelegenheid. Om ook in de toekomst aan de wensen van de toeristen te kunnen blijven voldoen zijn we aangesloten bij het project ‘Vitale Vakantieparken Drenthe’. Wij werken samen met de twaalf andere Drentse gemeenten, de Provincie, het Recreatieschap en de ondernemers die zijn aangesloten bij Recron, aan aantrekkelijke vakantieparken voor Drenthe.

We zijn binnen onze gemeente gestart met twee pilots. De eerste is vakantiepark Hart van Drenthe in Zwiggelte. Zij willen een goed toeristisch product leveren en permanente bewoning tegengaan. Hiervoor is door de Vereniging van Eigenaren in 2019 een plan gemaakt, waarin staat wat er moet gebeuren, wie daarvoor verantwoordelijk is en wie dat gaat betalen.

De tweede pilot is met De Hullen in Drijber. Dit is een park met weinig toeristische aantrekkingskracht, geen recreatief perspectief en veel permanente bewoning. Een deel hiervan met een gedoogstatus en een deel zonder toestemming. Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren wil graag een dubbelbestemming, waarin zowel recreatieve als permanente bewoning is toegestaan. De gemeente onderzoekt in deze pilot samen met de Vereniging van Eigenaren naar de mogelijkheden.