Met elkaar bouwen
aan Midden-Drenthe

Resultaten uitvoeringsprogramma 2019 – 2022

In het uitvoeringsprogramma van februari 2019 hebben we als college opgeschreven wat we deze bestuursperiode wilden gaan realiseren.

Het is een uitwerking van het eerder gesloten coalitieakkoord. Het sloot – zeggen we met de kennis van nu – ook mooi aan bij de visie van de gemeenteraad uit 2021: Een leven lang ruimte.

In ons uitvoeringsprogramma staan vijf pijlers:

  • Met elkaar
  • Sociaal in alles
  • Duurzaamheid, energie & klimaat
  • Recreatie, toerisme en cultuur
  • Organisatie

In onze resultaten komen die vijf pijlers terug. Voor alle resultaten geldt dat vaak meer dan één pijler in dat resultaat zichtbaar wordt. Daarom hebben we de resultaten ook niet per pijler geordend.

Tegelijk: we zijn er trots op dat we met alle vijf pijlers actief aan de slag zijn geweest en concrete resultaten hebben bereikt.

Die brengen we daarom graag voor u in beeld.

Dennis Bouwman
Jan Schipper
Jan Batelaan
Erjen Derks

Wethouders Dennis Bouwman, Jan Schipper, Jan Batelaan en Erjen Derks.

De Thema’s

Een aantal resultaten van het uitvoeringsprogramma hebben we in beeld gebracht. Deze zijn onderverdeeld in de thema’s duurzaamheid, onderwijs, gezondheid & sport, cultuur & participatie, economie, toerisme & ruimte en wonen & leefbaarheid.

Duurzaamheid Midden Drenthe

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn verschillende projecten gerealiseerd. Een aantal daarvan brengen we graag voor u in beeld.

Onderwijs Midden Drenthe

Onderwijs

De afgelopen collegeperiode is er flink geïnvesteerd in onderwijs. Dit heeft een aantal mooie projecten opgeleverd.

Gezond en sport Midden Drenthe

Gezondheid & sport

Er zijn mooie resultaten behaald op het gebied van gezondheid & sport, zoals het Sporthart Westerbork.

Participatie Midden Drenthe

Cultuur & Participatie

 Zorg en meedoen voor jong en oud. Betrokkenheid en participatie. Cultuur, Culturele Gemeente en 75 jaar bevrijding.

Economie toerisme ruimte Midden Drenthe

Economie, toerisme & ruimte

Vernieuwing en samenwerken zijn de kernwoorden die passen bij de thema’s economie, toerisme & ruimte. Met mooie resultaten.

Wonen en leefbaarheid Midden Drenthe

Wonen & leefbaarheid

De afgelopen collegeperiode zijn verschillende resultaten geboekt op het gebied van wonen & leefbaarheid.

De Kaart

Op de digitale kaart staat voor een aantal projecten aangegeven waar deze in Midden-Drenthe zijn gerealiseerd. Als u er op klikt vindt u meer informatie (in de vorm van foto’s, video’s en uitleg) over de projecten.

Uitgelichte projecten

Nieuwbouw Volta voortgezet onderwijs

We hebben een schitterend nieuw schoolgebouw voor Voortgezet Onderwijs: Volta in Beilen.