Wonen & leefbaarheid

Masterplan Orvelte

Samen met inwoners, ondernemers en stichting Het Drentse Landschap werken we samen om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in Orvelte te verbeteren…

Vakantieparken toekomstbestendig maken

Met de pilot ‘Vitale vakantieparken’ helpen we mee om de vakantieparken Hart van Drenthe in Zwiggelte en De Hullen in Drijber toekomstbestendig te maken.

Woningbouw

We hebben samen met woningbouwverenigingen en marktpartijen gezorgd voor nieuwe woningen voor starters, gezinnen en ouderen.

Dienstverlening die klaar is voor de toekomst!

Onze dienstverlening maken we klaar voor de toekomst, zodat wij inwoners op een manier kunnen bedienen die past bij hun behoefte, de huidige tijd en de toekomst.

Lievingerveld

Met Lievingerveld zijn we een uniek experiment aangegaan, waarin natuurontwikkeling en wonen samenvloeien. De animo voor een woning op Lievingerveld is erg groot.