Lievingerveld

Met Lievingerveld zijn we een uniek experiment aangegaan, waarin natuurontwikkeling en wonen samenvloeien. De bewoners nemen zelf het initiatief om hun woning en buurtschap op duurzame wijze vorm te geven: naoberschap in moderne vorm.

Wethouder Dennis Bouwman verwelkomt op 19 augustus 2020 de eerste bewoners van Lievingerveld.

Veel animo voor Lievingerveld

De animo voor een woning op Lievingerveld is erg groot. Na drie inschrijfrondes zijn alle 150 kavels vergeven. Sinds juni 2020 wordt volop gebouwd aan buurtschap Lievingerveld.

Het motto is: zoveel mogelijk vrijheid en zo weinig mogelijk regels, zolang het maar duurzaam is. Bewoners creëren zodoende hun eigen woon- en leefomgeving. Daarbij zijn ze samen met buren volledig verantwoordelijk voor de aanleg van paden, het groen en de nutsvoorzieningen. Om dit goed te laten verlopen werd Beheersvereniging Lievingerveld opgericht. Vanuit deze vereniging wordt de aanleg, het beheer en onderhoud van alle wegen en infrastructuur geregeld binnen het gebied.