Onderwijs

Vakleerkrachten op alle basisscholen

Samen met de scholen hebben we gezorgd voor vakdocenten lichamelijke opvoeding op alle basisscholen. Met ondersteuning vanuit het team Gezond in Midden-Drenthe.

Behoud kinderopvang en basisschool in de Broekstreek en Witteveen

In goede samenwerking met de dorpen en het onderwijs is Integraal Kindcentrum (IKC) De Wenteling een streek IKC geworden.

Harm Smeenge school gerenoveerd

Dankzij een investering van 1,2 miljoen euro is het IKC Harm Smeenge gerenoveerd. Daardoor is het gebouw voor de komende 18 jaar multifunctioneel inzetbaar.

Ontmoeten, spelen, leren en bewegen onder één dak

Wij hebben samen met CKC Drenthe en Kits Primair een Integraal Huisvesting Plan opgesteld. Dit vormt een stevige basis voor goede huisvesting.

Bibliotheek en onderwijs

Lezen is enorm belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom stimuleren wij de samenwerking tussen scholen en bibliotheken.

Nieuwbouw Volta

We hebben een schitterend nieuw schoolgebouw voor Voortgezet Onderwijs: Volta in Beilen. Daarin wordt ook de samenwerking tussen het Vincent van Gogh en Dr. Nassau zichtbaar.