Verstevigen samenwerking bibliotheek en onderwijs

Lezen is enorm belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom stimuleren wij de samenwerking tussen scholen en bibliotheken. Dat levert mooie initiatieven op. Boekstart bijvoorbeeld, waarin leesplezier en taalstimulering centraal staat.

Wethouder Erjen Derks moedigt in deze video basisschoolleerlingen aan om vooral ook te blijven lezen tijdens de schoolvakanties.

Boekstart

Met Boekstart hebben we op 15 kinderopvanglocaties binnen de gemeente een leeshoek gecreëerd met een goed gevulde boekenkast. Kinderen worden op deze locaties op een inspirerende en interactieve manier voorgelezen door pedagogische medewerkers. Speciaal opgeleide voorleescoördinatoren ondersteunen tijdens voorleesactiviteiten.

Bij deze en soortgelijke initiatieven werken we samen met Kits Primair, CKC Drenthe, de stichting Kunst van Lezen en Biblionet Drenthe.