Behoud kinderopvang en basisschool in de Broekstreek en Witteveen

In goede samenwerking met de dorpen en het onderwijs is Integraal Kindcentrum (IKC) De Wenteling een streek IKC geworden. Daardoor kunnen kinderen in De Broekstreek gewoon dichtbij huis naar de basisschool en kinderopvang.

Vooraanzicht van streek IKC De Wenteling

Onderwijs in de Broekstreek
en Witteveen

Op 3 juli 2020 hebben we met de dorpsbelangenverenigingen, Stichting Kits Primair en dorpshuizen van Witteveen en De Broekstreek een convenant gesloten. Hierin is afgesproken dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid en het verzorgen van onderwijs in de Broekstreek en Witteveen.

Met het ontstaan van deze Streek IKC zorgen we ervoor dat de doorgaande zorg- en leerlijn van 0-13 jarigen in Witteveen en de Broekstreek voor langere termijn geborgd is. We hebben afspraken gemaakt voor de komende 15 jaar over de leefbaarheid in de Broekstreek en Witteveen. Alle activiteiten worden evenwichtig verdeeld over de Broekstreek. We evalueren jaarlijks en kijken samen met de partners wat de komende periode nodig is voor de verdere ontwikkeling van het Streek IKC.