Vakleerkrachten op alle basisscholen

Samen met de scholen hebben we gezorgd voor vakdocenten lichamelijke opvoeding op alle basisscholen. Met ondersteuning vanuit het team Gezond in Midden-Drenthe zijn hierdoor de gymlessen gevarieerder. Er is ook meer aandacht voor het individuele sportende kind, zodat kinderen gezonder en motorisch vaardiger kunnen opgroeien.

Samenvatting van het beleidsplan ‘Bewegen en leefstijl’ in video.

Bewegen en leefstijl

Sinds de zomer van 2020 krijgen basisschoolleerlingen in Midden-Drenthe vanaf groep 3 gymles van ALO geschoolde vakleerkrachten. Dit komt voort uit de beleidsnotitie ‘Bewegen en leefstijl’.

Eén van de doelen in dit beleidsplan is meer aandacht voor het bewegingsonderwijs in Midden-Drenthe. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met Kits Primair, CKC Drenthe en SportDrenthe. Dit leidde tot de aanstelling van Pim de Jonge, Rianne Wessel, Chris van de Vossen, Marlies van Gelderen, Marieke Moes en Frank Klein als vakdocenten lichamelijke opvoeding.

Zij verzorgen nu de gymlessen op basisscholen in de gemeente Midden-Drenthe en krijgen hierbij ondersteuning vanuit het team Gezond in Midden-Drenthe. Op die manier worden nog meer kinderen bereikt en kunnen ook buiten schooltijd verschillende bewegingsactiviteiten worden georganiseerd. Daardoor geven we alle kinderen in Midden-Drenthe een eerlijke en goede start voor een gezond en gelukkig leven.