Duurzaamheid

Stimuleren van kleinschalige energie-initiatieven

Via bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken geven we informatie en advies over duurzame energie. De focus ligt hierbij op het plaatsen van zonnepanelen op daken en…

Zonnepark Leemdijk

We hebben groene energie ter beschikking gesteld aan onze inwoners. Zonnepark Leemdijk kan groene energie leveren aan 2000 huishoudens.

Verduurzaming sportaccommodaties

Alle buitensportaccommodaties zijn verduurzaamd met led veldverlichting. Een sportvereniging kan veel besparen!

Lokaal duurzame energie

We laten onze inwoners en ondernemers profiteren van de opbrengsten uit duurzame energieopwekking. Onze visie is met elkaar, lokaal en voor iedereen betaalbaar…