Groene energie via Zonnepark Leemdijk

We hebben groene energie ter beschikking gesteld aan onze inwoners. Zonnepark Leemdijk kan groene energie leveren aan 2000 huishoudens. Onze eigen inwoners kunnen die energie afnemen.

Zonnepark Leemdijk
bovenaanzicht van zonnepark Leemdijk in Smilde.

2050 Energieneutrale
gemeente

In 2050 willen we als gemeente energieneutraal zijn. Om dat te halen moeten we in 2023 al 16% van onze energie duurzaam kunnen opwekken. Dit is een flinke ambitie die we niet alleen kunnen realiseren met zon-op-dak. Vandaar de aanleg van Zonnepark Leemdijk.

Dit zonnepark kan groene energie leveren aan zo’n 2000 huishoudens. Hiervoor is een contract afgesloten met het duurzame energiebedrijf Energie VanOns. Zij zorgen ervoor dat lokale energiecoöperaties, waaronder EnergieCoöperatie Duurzame Smildes, de opgewekte elektriciteit kunnen leveren aan belangstellenden. De gemeente is eigenaar van dit zonnepark. De opbrengsten gebruiken wij voor andere lokale duurzaamheids- en leefbaarheidsprojecten.