Stimuleren van kleinschalige energie-initiatieven

Via bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken geven we informatie en advies over duurzame energie. De focus ligt hierbij op het plaatsen van zonnepanelen op daken en kleinschalige zon- en windinitiatieven van de dorpen zelf.

Zon-op-dak

We helpen graag de ondernemers die duurzaam willen ondernemen en geld willen besparen op hun energierekening. Wij bieden een onafhankelijk adviesgesprek aan over de aanschaf van zon-op-dak of een kleine windmolen.

Daarnaast is in onze gemeente ruimte voor lokale (energie)coöperaties of dorpsinitiatieven om een klein zonnepark te ontwikkelen. Voor dit alles is een duurzaamheidsvisie opgesteld waarin de voorwaarden zijn opgenomen, waaronder:

  1. Kleinschalige zon- en windinitiatieven mogen niet bestemd zijn voor commerciële doeleinden.
  2. Kleinschalige zon- en windinitiatieven moeten 100% lokaal eigendom zijn.
  3. Kleinschalige zon- en windinitiatieven worden gebruikt om te voorzien in de energievoorziening van het bedrijf en/of de lokale omgeving.

Ga voor meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente: www.middendrenthe.nl/duurzaamheid