Cultuur & Participatie

Website toegankelijker maken

We hebben ervoor gezorgd dat onze gemeentewebsite beantwoordt aan de digitoegankelijkheidseisen. Dit betekent dat de website ook toegankelijk is voor mensen…

Leer-werkbedrijf Stark

In 2019 hebben we samen met Hoogeveen en De Wolden Stark opgericht, als opvolger van Alescon. Met Stark helpen we mensen die op de gewone arbeidsmarkt…

Een Jeugdlintje voor betrokken jongeren

We waarderen onze jongeren die zich op speciale wijze inzetten voor de samenleving. Om hen in het zonnetje te zetten reiken we elk jaar…

App Wim en Eva

We hebben een telefoonnummer beschikbaar gesteld voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die door corona problemen of vragen hebben over werk…

Dementievriendelijke gemeente

Midden-Drenthe is sinds 2018 officieel Dementievriendelijke Gemeente. We maken dementie bespreekbaar…

Eén tegen eenzaamheid

Samen met Welzijnswerk Midden-Drenthe doen we er alles aan om eenzaamheid onder onze inwoners te bestrijden. Dit doen we in lijn met het landelijke initiatief ‘Eén tegen Eenzaamheid’.

75 jaar bevrijding!

Ondanks strenge maatregelen is er op verschillende manieren stil gestaan bij 75 jaar bevrijding. We hebben bijvoorbeeld een stuk meegefietst met studenten en begeleiders…

Culturele gemeente

In 2019 en 2020 waren we Culturele Gemeente van Drenthe. We hebben onze inwoners extra laten genieten van het mooie dat cultuur biedt. Dit sluit aan bij onze koers ‘Iedereen verdient…

Dienstverlening die klaar is voor de toekomst!

Onze dienstverlening maken we klaar voor de toekomst, zodat wij inwoners op een manier kunnen bedienen die past bij hun behoefte, de huidige tijd en de toekomst.