Website toegankelijker maken

We hebben ervoor gezorgd dat onze gemeentewebsite beantwoordt aan de digitoegankelijkheidseisen. Dit betekent dat de website ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Dit is een doorlopend proces.

De bovenkant van de homepage van de website van de gemeente Midden-Drenthe.nl.

Toegankelijke digitale dienstverlening

Wij vinden dat alle informatie en digitale dienstverlening toegankelijk moet zijn voor iedereen. Daartoe zijn wij als overheidsorganisatie ook verplicht.

Daarom is de gemeentewebsite aangepast, zodat deze beantwoordt aan de digitoegankelijkheidseisen die worden gesteld aan overheidswebsites. We hebben bijvoorbeeld de homepagina aangepast naar een toptakenpagina. Daardoor is de homepagina overzichtelijker geworden en kunnen inwoners sneller de gewenste informatie kunnen vinden. Op dit gebied worden continu aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd.

De digitoegankelijkheid van onze website moet regelmatig worden getoetst. Hieruit vloeit een toegankelijkheidsverklaring. Als gemeente zijn wij verplicht om deze beschikbaar te stellen op onze website. Onze meest recente (maart 2020) is via de ‘Lees meer’-knop te vinden.