Vernieuwd centrum Beilen

We hebben groot onderhoud uitgevoerd in het centrum van Beilen: meer groen en nieuwe bestrating. Daarnaast hebben we subsidies verstrekt om leegstand te voorkomen en gevels te renoveren.

Een deel van het vernieuwde centrum in Beilen.
Een deel van de vernieuwde gevels aan de Brinkstraat in het centrum van Beilen.

Centrumvisie in uitvoering

We hebben ondernemers en bezoekers gevraagd om met ideeën te komen voor het centrum van Beilen. In totaal kwamen 600 mensen met ideeën. Daarmee zijn we aan de slag gegaan en hebben we een centrumvisie opgesteld.

Vervolgens hebben het conceptontwerp voorgelegd aan verschillende belanghebbenden: ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren van het centrum. Hun opmerkingen hebben wij verwerkt.

Na een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis zijn nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Op 30 maart 2020 zijn we van start gegaan met de vernieuwing van het centrum van Beilen. We hebben meer groen aangebracht, de bestrating aangepast en meer zitplaatsen gecreëerd. Ook is op verzoek de Raadhuisstraat tweerichtingsverkeer geworden.

Verder zijn subsidies verstrekt om leegstand in het centrum van Beilen te voorkomen en om gevels te renoveren. Hierdoor is het centrum van Beilen flink opgeknapt en klaar voor de toekomst!