Vernieuwd centrum Westerbork

In samenwerking met het dorp, de ondernemers en belangenverenigingen is een grootschalige verbetering gerealiseerd van de oost-west verbinding in Westerbork. Daarnaast is de riolering vervangen en meer groen aangebracht.

Een deel van het vernieuwde centrum in Westerbork.

Samen met inwoners,
ondernemers en verenigingen

Aan de vernieuwing van het centrum van Westerbork is een heel traject vooraf gegaan. Via verschillende inloopbijeenkomsten zijn ideeën opgehaald, plannen gepresenteerd en vervolgens weer aangepast naar de wensen van inwoners, ondernemers en belangenverenigingen.

Er is meer ruimte voor groen, een betere doorstroming van het verkeer en de parkeervoorzieningen zijn aangepast. Daarnaast is een 30 kilometergebied ingesteld en is de riolering vervangen.

De vernieuwing van het centrum van Westerbork bestond uit 10 fases. Dit was om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Fase 1 ging in april 2020 van start, op 21 mei 2021 was het centrum van Westerbork volledig vernieuwd.