App Wim en Eva

We hebben een telefoonnummer beschikbaar gesteld voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die door corona problemen of vragen hebben over werk, ontwikkeling, financiën of gezondheid. Via WhatsApp kunnen zij terecht bij jongerenwerkers Wim en Eva. Zij gaan in gesprek en bieden als dat mogelijk is ondersteuning.

App Wim en Eva is een samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het is een laagdrempelige manier om met jongeren in gesprek te gaan, waarbij we ze helpen om hun positie in Midden-Drenthe te versterken. Wim en Eva zijn te bereiken op: 06 14 46 17 51.